بررسی وضعیت نشریات حوزوی در کتاب علم ایران
48 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهش و حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب علم ایران گزارشی از وضعیت تولید علم کشور در سالهای 1382ـ1384 است که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر شده است. این کتاب براساس اطلاعات موجود در ISC تهیه گردیده است. در میان نشریات نمایه شده در این پایگاه برخی نشریات علمی حوزوی نیز وجود دارند . بررسی و تحلیل این اطلاعات درباره نشریات حوزوی تصویر ی از میزان تأثیرگذاری نشریات حوزوی در تولیدات علمی کشور به دست می دهد. شاخص هایی که می‌توان به بررسی آن پرداخت میزان استناد، ضریب تأثیر و تألیف یا ترجمه بودن مقالات است. بررسی‌ها نشان میدهد نشریات حوزوی جایگاه قابل قبولی را در تولیدات علمی کشور داشته اند.