سبک شیدایی بررسی نقش محبت الهی در سبک زندگی اسلامی
71 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به بررسی مفهوم سبک زندگی و تاثیر محبت الهی بر آن می پردازد.سوال این است آیا مقوله ای مثل محبت می تواند بر سبک زندگی تاثیر گذار باشد؟در صورت امکان این تاثیرها کدام است؟نگارنده پس از بررسی مفهوم سبک زندگی از نظرگاه چند تن از متفکرین، به این مطلب اشاره دارد که مبنای هر تغییری در سبک زندگی ،تغییر در عقاید و علایق فرد است. حاکمیت اراده الهی در ندگی،یاد خدا و عدم دلبستگی به دنیا به عنوان تاثیرات محبت الهی در زندگی انسان ذکر خواهد شد