رابطه انسان با خود
67 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ساماندهی به حوزه‌های ارتباطی انسان اصلی‌ترین مولفه سعادتمندی بشر است. رابطه انسان با خود از جمله حوزه‌های ارتباطی انسان است که تا این حوزه نظام‌مند نشود سایر حوزه‌های ارتباطی انسان هم مختل خواهند شد. سوال این است که از نظر اسلام رابطه انسان با خود چه کیفیتی باید داشته باشد؟ اسلام به عنوان کاملترین دین الهی برای این حوزه برنامه‌های منسجم و ثمربخشی را ارائه کرده‌ است. با بررسی متون اسلامی درمی‌یابیم که از نظر اسلام رابطه انسان با خود در دو عرصه تحقق می‌پذیرد اول عرصه معرفتی به این معنا که انسان باید خود را بشناسد و دوم عرصه اصلاحی یعنی جنبه عملی و تهذیب نفس. انسان پس از شناخت خود می‌تواند بر اساس برنامه‌ای منسجم نفس خود را در مسیر کمال حرکت دهد.